Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2871Q-I-d-7/2Vyzvání Zdeňka Bohuslava Dubského z Třebomyslic k přijetí investitury na lenní statek Biskupice vydané lenní kanceláří;1740karton187
2872Q-I-d-7/3Plná moc Zdeňka Bohuslava Dubského z Třebomyslic, kterou pověřuje Karla Adama Kašnice z Weinbergu zastoupením při složení homagia a přijetí investitury na lenní statek Biskupice;1740karton187
2873Q-I-d-7/4Prohlášení Zdeňka Bohuslava Dubského z Třebomyslic, že převzal do úžívání lenní statek Biskupice se vším příslušenstvím, prostřednictvím jím zplnomocněného zástupce Karla Adama Kašnice z Weinbergu, leníka na Šlapanicích a Jiříkovicích, jak je uvedeno;1740karton187
2956Hom. I/8Lenní přísaha a přijetí investitury (vasallagium) Zdeňka Bohuslava Josefa Dubského z Třebomyslic na lenní statek Biskupice - mj. opisy investiturních listů z roku 1703 a 1712 otce Kryštofa Ludvíka Antonína Dubského (1740), žádost Zdeňka Bohuslava o obnovení investitury potvrzená biskupem Jakubem Arnoštem z Lichtenštejna-Kastelkornu (1740);karton191