Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2875Q-I-d-8/1Komisionelní šetření a narovnání mezi bratry Janem Karlem a Maxmiliánem Dubskými z Třebomyslic, spolumajiteli lenního statku Biskupice, a nájemcem statku Janem Václavem Slovákem a ve věci pádu ovcí a jiných škod, vzniklých na statku za působení Slováka;1758karton188
3094Misc. III/39Spor nájemce lenního statku Biskupice Jana Václava Slováka s Janem Karlem a Maxmiliánem bratry Dubskými z Třebomyslic o maření a rušení nájemní držby : fascikl 1. : akta ze zasedání komise - mj. opis nájemní smlouvy z roku 1755, výkazy předem vyplacených čtvrtletních záloh (1756-1758); fascikl 2. : přísežná prohlášení a výpovědi svědků (1757);karton200
3097Misc. V/40Žaloba mlynáře Tomáše Reichla z Vítonic, zastupovaného advokátem Josefem Schirmeissenem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 209 zl. - mj. dlužní úpis (1758), svědecké dobrozdání (1761), rozhodnutí (1763);1758 - 1763karton202
3099Misc. V/42Žaloba měšťana Františka Jana Thilla ze Znojma, zastupovaného advokátem Janem Ondřejem Richtrem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic a Marii Josefu roz. z Kaisersheimu, manželku Maxmiliána, o dluh 334 zl. za víno - mj. dlužní charta bianka (1758), vyjádření olomoucké kapituly k případu (1761), likvidace dluhu (1761-1763), rozhodnutí (1766);1758 - 1766karton202
3104Misc. V/47Žaloba sládka Martina Smetany z Biskupic, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 150 zl. - mj. dlužní úpis (1758), žaloba (1761), svědecké dobrozdání (1761), rozhodnutí (1763);1758 - 1763karton203
3109Misc. V/52Žaloba mlynáře Jana Melkuse z Lukova, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na Maxmiliána Dubského z Třebomyslic o dluh 100 zl. - mj. dlužní úpisy (1758, 1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1763);1758 - 1763karton203
3110Misc. V/53Žaloba mlynáře Jana Melkuse z Lukova, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 250 zl. - mj. dlužní úpisy (1758, 1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1763);1758 - 1763karton203
3115Misc. V/58Žaloba mlynáře Jana Vlčka z Kralic, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 200 zl. - mj. dlužní úpis (1758), plná moc Vlčka pro advokáta (1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1762), další vymáhání dluhu Vlčkem (1769);1758 - 1769karton203
3119Misc. V/62Žaloba žida Wolfa Samuela, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na Maxmiliána Dubského z Třebomyslic o dluh 98 zl. za maso - mj. dlužní úpisy se specifikací dluhu (1758, 1759, 1760), žaloba (1761), rozhodnutí (1762);1758 - 1762karton203
3123Misc. VI/66Žaloba poštmistra Jana Josefa Jecha z Vranovské Vsi, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 149 zl. - mj. dlužní úpisy (1758, 1759), žaloba (1761), rozhodnutí (1762);1758 - 1762karton203
3130Misc.VI/73Žaloba mlynáře Václava Tomka z Biskupic, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 426 zl. - mj. dlužní úpis (1758), plná moc Tomka pro advokáta (1761), specifikace dluhu (1760, 1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1762-1763);1758 - 1763karton204