Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2941Lehver. I/13Povolení k prodeji lenního statku Biskupice, udělené bratrům Janu Karlu a Maxmiliánu Dubským z Třebomyslic;1760 - 1761karton190
2958Hom. I/10Ohlášení lenní přísahy a přijetí investitury (vasallagium) Maxmiliánem Dubským z Třebomyslic na lenní statek Biskupice - mj. matriční výpis o narození Maxmiliána (* 26.6.1731) a jednání o vasallagiu (1755-1756), dopis bratrů Jana Karla a Maxmiliána Dubských lennímu porotci Josefu Schirmeißenovi ve věci prodeje lenního statku (1760);1755 - 1760karton191
2992Oner. I/7Intabulace svatební smlouvy Maxmiliána Dubkého z Třebomyslic s Marií Josefou roz. Kaisersheimu do lenních desk v souvislosti s přidělením financí na renovaci lenního statku Biskupice - mj. souhlas olomoucké kapituly s udělením finančního příspěvku (1759), opis exekučního dekretu krajského úřadu ve Znojmě za účelem vymáhání proviantní mouky (1759), žádost bratrů Dubských Jana Karla a Maxmiliána o příspěvek 6 000 zl. na renovaci statku zruinovaného válečným vojskem a dřívějším nájemcem Václavem Slovákem (1759), jednání o intabulaci Maxmiliánovy svatební smlouvy (1759-1760); 1759 - 1760karton193
3100Misc. V/43Kauza známosti Jana Karla Dubského z Třebomyslic s vnučkou zemřelého faráře v Biskupicích s Marií Annou Altmannovou - mj. Dubského zapuzení manželky Terezie roz. Meixner z Meixenau, Dubského obhajoba, dekret biskupa Egckha adresovaný Dubskému a děkanu Josefu Janu Montagovi v Jevišovicích ke sjednání nápravy, relace faráře v Biskupicích Jiřího Ferdinanda Neisara;1760karton203
3105Misc. V/48Žaloba šafáře Jiřího Šandy z Biskupic, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 50 zl. - mj. dlužní úpis (1760), žaloba (1761), svědecké dobrozdání (1761), rozhodnutí (1763);1760 - 1763karton203
3106Misc. V/49Žaloba správce Františka Josefa Mahra z Biskupic, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na Jana Karla Dubského z Třebomyslic o dluh 100 zl. - mj. dlužní úpis (1760), žaloba (1761), svědecké dobrozdání (1761), rozhodnutí (1763);1760 - 1763karton203
3107Misc. V/50Žaloba správce Františka Josefa Mahra z Biskupic, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 421 zl. - mj. dlužní úpis (1760), žaloba (1761), svědecké dobrozdání (1761), rozhodnutí (1768);1760 - 1768karton203
3108Misc. V/51Žaloba správce Františka Josefa Mahra z Biskupic, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na Maxmiliána Dubského z Třebomyslic o dluhy 87 a 21 zl. - mj. dlužní úpis (1760), žaloba (1761), svědecké dobrozdání (1761), rozhodnutí (1763);1760 - 1763karton203
3114Misc. V/57Žaloba šafáře Ondřeje Benauera z Biskupic, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 64 zl. - mj. dlužní úpis (1760), žaloba (1761), rozhodnutí (1762);1760 - 1762karton203
3116Misc. V/59Žaloba bývalého nájemce lenního statku Biskupice Jana Václava Slováka, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Karlem Podivinským, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 3 387 zl. - mj. specifikace dluhu (1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1764);1760 - 1764karton203
3120Misc. V/63Žaloba řezníka Václava Rybnického z Rouchovan, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na Jana Karla Dubského z Třebomyslic o dluh 32 zl. za maso - mj. dlužní úpis (1760), žaloba (1761), rozhodnutí (1762);1760 - 1762karton203
3121Misc. VI/64Žaloby žida Wolfa Samuela a lékárníka Josefa Melchiarta, měšťana ve Znojmě, oba zastupovaní advokátem Janem Karlem Podivinským, na Maxmiliána Dubského z Třebomyslic a jeho manželku Marii Josefu roz. z Kaisersheimu, o dluhy 98 a 130 zl. - mj. dlužní úpisy se specifikací dluhu Samuela (1760), žaloby (1761), rozhodnutí (1762);1760 - 1762karton203
3122Misc. VI/65Žaloba lékárníka a měšťana ve Znojmě Josefa Melchiarta, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na Maxmiliána Dubského z Třebomyslic o dluh 305 zl. - mj. dlužní úpis se specifikací dluhu (1760), žaloby (1761), rozhodnutí (1762);1760 - 1762karton203
3126Misc. VI/69Žaloba bývalého šafáře Jakuba Zemana v Biskupicích, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na Maxmiliána Dubského z Třebomyslic o dluh 117 zl. - mj. dlužní úpis (1760), plná moc Zemana pro advokáta (1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1762-1763);1760 - 1763karton203
3127Misc.VI/70Žaloba Václava Skrandalského z Biskupic, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 91 zl. - mj. dlužní úpis (1760), plná moc Skrandalského pro advokáta (1761), svědecké dobrozdání (1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1763);1760 - 1763karton204
3156Misc.VIII/99Žaloba vdovy po městském kominíku ze Znojma Sabiny Fasslové, zastupované Janem Karlem Podivinským, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 97 zl. 119 zl. - mj. dlužní úpis Dubských (1760), zplnomocnění advokáta (1763), žaloba (1763);1760 - 1763karton206