Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2941Lehver. I/13Povolení k prodeji lenního statku Biskupice, udělené bratrům Janu Karlu a Maxmiliánu Dubským z Třebomyslic;1760 - 1761karton190
3094Misc. III/39Spor nájemce lenního statku Biskupice Jana Václava Slováka s Janem Karlem a Maxmiliánem bratry Dubskými z Třebomyslic o maření a rušení nájemní držby : fascikl 3. : akta ze zasedání komise (1758); fascikl 4. : podklady pro jednání, závěrečný protokol - mj. nájemní smlouva (1755), výkazy dobytka a kmenového majetku na statku (fundus instruktus - 1755 a 1757), výkazy vyplacených čtvrtletních záloh (1755-1758), přísežná prohlášení a výpovědi svědků (1758); fascikl 5. : shrnující zpráva (Referatus) z komisionelního šetření (1758); fascikl 6. : závěrečný protokol (Protocollum Comissionis) z jednání (1758); fascikl 7. : likvidace škody vzniklé na statku za působení Slováka (1760-1761);1755 - 1761karton201
3111Misc. V/54Žaloba obročního Josefa Emanuela Schindlera z Biskupic, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o zcizení kontribučního platu 228 zl. - mj. Schindlerovo dobrozdání (1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1763);1761 - 1763karton203
3112Misc. V/55Žaloba Jana Nepomuka Sedlického, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na Jana Karla Dubského z Třebomyslic o dluh 78 zl. - mj. dlužní úpis (1760), žaloba (1761), svědecké dobrozdání (1761), rozhodnutí (1763), vymáhání dluhu nezletilou dcerou Františkou Sedlickou v zastoupení advokáta Františka Langera (1770);1761 - 1770karton203
3117Misc. V/60Žaloba soukeníka Jana Leopolda Ceplichala z Třebíče, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluhy 59 a 90 zl. - mj. plné moci Ceplichala pro advokáta (1761), dlužní úpisy (1761), žaloby (1761), rozhodnutí (1762-1763);1761 - 1763karton203
3124Misc. VI/67Žaloba hostinského Ferdinanda Scheibnera ze Znojma, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 3 132 zl. - mj. dlužní úpis (1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1762);1761 - 1762karton203
3128Misc.VI/71Žaloba Jana Nepomuka Sedlického, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na Maxmiliána Dubského z Třebomyslic o dluh 51 zl. - mj. dlužní úpis (1760), svědecké dobrozdání (1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1762-1763);1761 - 1763karton204
3134Misc.VI/77Žaloba radního Karla Josefa Sauerschicka ze Znojma na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 632 zl. - mj. specifikace dluhu (1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1762);1761 - 1762karton204
3136Misc.VI/79Žaloba bývalého správce lenního statku Biskupice Josefa Emanuela Schindlera, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 44 zl. - mj. specifikace dluhu (1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1762-1763);1761 - 1763karton204
3141Misc.VIII/84Žaloba Ferdinanda Scheibnera, hostinského u Černého orla ve Znojmě, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 1 016 zl. - mj. dlužní úpis, žaloba, rozhodnutí;1761 - 1762karton205
3152Misc.VIII/95Žaloba vdovy po lékaři Karlu Pichlerovi ze Znojma Anny Marie, zastupované advokátem Janem Karlem Podivinským, na Jana Karla Dubského o 21 zl. dlužných za léčení Dubského manželky Marie Rosy rozené z Kaiserheimu - mj. dlužní úpis Dubského (1761), žaloba (1763);1761 - 1763karton206
3153Misc.VIII/96Žaloba lékaře Františka Arnošta Schebela ze Znojma, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na Jana Karla Dubského o dluh 21 zl. - mj. dlužní úpis Dubského (1761), žaloba (1763);1761 - 1763karton206
3155Misc.VIII/98Žaloba vdovy po zemřelém obchodníku Janu Jakubu Saltzerovi ze Znojma, zastupované advokátem Janem Karlem Podivinským, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 97 zl. za sukno - mj. specifikace dluhu (1761), žaloba (1763);1761 - 1763karton206
3158Misc.VIII/101Žaloba městského ranhojiče Františka Antonína Wehrla ze Znojma, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské o dluh 82 zl. - mj. dlužní úpis Dubského (1761), žaloba (1763);1761 - 1763karton206
3159Misc.VIII/102Žaloba obchodníka Jana Jiřího Zwikhera ze Znojma, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na Jana Karla Dubského o dluh 40 zl. - mj. dlužní úpis Dubského (1761), žaloba (1763);1761 - 1763karton206
3161Misc.VIII/104Žaloba Leopoldiny rozené Kopalové ze Znojma, univerzální dědičky po MUDr. Františku Herbstovi, zastupované advokátem Janem Karlem Podivinským, na Jana Karla Dubského o 21 zl. dlužných za léčení Dubského manželky Marie Rosy, rozené z Kaisersheimu - mj. dlužní úpis Dubského (1761), žaloba (1763);1761 - 1763karton206
3162Misc.VIII/105Žaloba obchodníka Josefa Rosenkrantze od Zlaté Koule ve Znojmě, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na Jana Karla Dubského o dluh 33 zl. - mj. dlužní úpis Dubského (1761), žaloba (1763);1761 - 1763karton206
3163Misc.VIII/106Žaloba Antonína Beránka, soudně ustanoveného správce majetku Petra Schulera ze Schullernu, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na Jana Karla Dubského o dluh 7 zl. - mj. dlužní úpis Dubského (1761), žaloba (1763);1761 - 1763karton206
3164Misc.VIII/107Žaloba obchodníka Jana Jiřího Wissgrilla ze Znojma, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na Jana Karla Dubského o dluh 11 zl. za sukno - mj. dlužní úpis Dubského (1761), žaloba (1763);1761 - 1763karton206