Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2960Hom. I/12Předvolání bratří Jana Karla a Maxmiliána Dubských z Třebomyslic k vazalskému úkonu (ad praestanda vasalli) za účelem obnovení lenního slibu na lenní statek Biskupice;1762karton191
3092Misc. III/37Spor bývalého zahradníka na lenním statku Biskupice Matěje Procházky s Janem Karlem Dubským z Třebomyslic o zadržený plat - mj. Procházkova žádost k biskupovi se specifikací zadržovaného platu (1754), nařízení biskupa Troyera Dubskému plat vyrovnat (1755), další Procházkova stížnost na Dubského biskupovi (1755), registraturní likvidace sporu (1762);1754 - 1762karton200
3102Misc. V/45Žaloba hrnčíře Jana Javůrka z Třebíče, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivínským, na Maxmiliána Dubského z Třebomyslic o dluh 262 zl. - mj. dlužní úpis (1757), žaloba (1760), rozhodnutí (1762);1757 - 1762karton203
3103Misc. V/46Žaloba žida Izáka Landsmanna z Police, zastupovaného advokáty Františkem Štěpánem a Františkem Langerem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 900 zl. - mj. dlužní charta bianka (1759, 1760), specifikace dlužných částek (1759), žaloba (1760), rozhodnutí (1762, 1769);1759 - 1762karton203
3113Misc. V/56Žaloba žida Mojžíše Samuela, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na Jana Karla Dubského z Třebomyslic o dluh 21 zl. - mj. dlužní úpisy se specifikací dluhu (1756, 1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1763);1756 - 1762karton203
3114Misc. V/57Žaloba šafáře Ondřeje Benauera z Biskupic, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 64 zl. - mj. dlužní úpis (1760), žaloba (1761), rozhodnutí (1762);1760 - 1762karton203
3118Misc. V/61Žaloba žida Wolfa Samuela, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na Jana Karla Dubského z Třebomyslic o dluh 394 zl. za maso - mj. dlužní úpisy se specifikací dluhu (1757, 1759, 1760), žaloba (1761), rozhodnutí (1762);1757 - 1762karton203
3119Misc. V/62Žaloba žida Wolfa Samuela, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na Maxmiliána Dubského z Třebomyslic o dluh 98 zl. za maso - mj. dlužní úpisy se specifikací dluhu (1758, 1759, 1760), žaloba (1761), rozhodnutí (1762);1758 - 1762karton203
3120Misc. V/63Žaloba řezníka Václava Rybnického z Rouchovan, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na Jana Karla Dubského z Třebomyslic o dluh 32 zl. za maso - mj. dlužní úpis (1760), žaloba (1761), rozhodnutí (1762);1760 - 1762karton203
3121Misc. VI/64Žaloby žida Wolfa Samuela a lékárníka Josefa Melchiarta, měšťana ve Znojmě, oba zastupovaní advokátem Janem Karlem Podivinským, na Maxmiliána Dubského z Třebomyslic a jeho manželku Marii Josefu roz. z Kaisersheimu, o dluhy 98 a 130 zl. - mj. dlužní úpisy se specifikací dluhu Samuela (1760), žaloby (1761), rozhodnutí (1762);1760 - 1762karton203
3122Misc. VI/65Žaloba lékárníka a měšťana ve Znojmě Josefa Melchiarta, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na Maxmiliána Dubského z Třebomyslic o dluh 305 zl. - mj. dlužní úpis se specifikací dluhu (1760), žaloby (1761), rozhodnutí (1762);1760 - 1762karton203
3123Misc. VI/66Žaloba poštmistra Jana Josefa Jecha z Vranovské Vsi, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 149 zl. - mj. dlužní úpisy (1758, 1759), žaloba (1761), rozhodnutí (1762);1758 - 1762karton203
3124Misc. VI/67Žaloba hostinského Ferdinanda Scheibnera ze Znojma, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 3 132 zl. - mj. dlužní úpis (1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1762);1761 - 1762karton203
3129Misc.VI/72Žaloba děkana Františka Dominika Pomesiana z Bystřice nad Pernštejnem, dříve působícího v Biskupicích, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na Maxmiliána Dubského z Třebomyslic o dluh 12 zl. za obilí - mj. dlužní úpis (1756), žaloba (1761), rozhodnutí (1762);1756 - 1762karton204
3132Misc.VI/75Žaloba Doroty, vdovy po zemřelém Václavu Janu Wiederlechnerovi, zastupované advokátem Janem Karlem Podivinským, na Maxmiliána Dubského z Třebomyslic o 40 zl. za kapry - mj. opis dlužního úpisu z roku 1756 (1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1762);karton204
3133Misc.VI/76Žaloba Doroty, vdovy po zemřelém Václavu Janu Wiederlechnerovi, zastupované advokátem Janem Karlem Podivinským, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o 56 zl. za kapry - mj. dlužní úpis (1759), žaloba (1761), rozhodnutí (1762);1759 - 1762karton204
3134Misc.VI/77Žaloba radního Karla Josefa Sauerschicka ze Znojma na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 632 zl. - mj. specifikace dluhu (1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1762);1761 - 1762karton204
3140Misc.VIII/83Žaloba hostinského Ferdinanda Scheibnera ze Znojma, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 200 zl. - mj. dlužní úpisy, žaloba, rozhodnutí;1762karton205
3141Misc.VIII/84Žaloba Ferdinanda Scheibnera, hostinského u Černého orla ve Znojmě, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 1 016 zl. - mj. dlužní úpis, žaloba, rozhodnutí;1761 - 1762karton205
3142Misc.VIII/85Žaloba olomoucké dómské kapituly, zastupované advokátem Josefem Schirmeissenem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 400 zl. - mj. žaloba (1762), zplnomocnění advokáta (1765), rozhodnutí (1766);1762 - 1766karton205
3143Misc.VIII/86Žaloba krejčího Matěje Puma ze Znojma, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na Jana Karla Dubského z Třebomyslic o dluh 37 zl.;1762karton205
3145Misc.VIII/88Žádost Adama Ignáce z Berchtoldu k biskupovi o pozastavení žaloby, podané bývalým správcem lenního statku Biskupice Františkem Josefem Mahrem na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 630 zl. - rozhodnutí (1769);1762 - 1769karton205
3146Misc.VIII/89Žaloba Adama Ignáce z Berchtoldu, zastupovaného advokáty Františkem Štěpánem a Adamem Ignácem Hockem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o pohledávky 4 267 zl. a 637 zl. vzniklé v souvislosti s prodejem statku Biskupice - mj. žaloby (1762, 1763), rozsudek (1765);1762 - 1765karton205
3147Misc.VIII/90Žaloba kontribučního výběrčího Josefa Emanuela Schindlera, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o z kontribuce zcizených 187 zl.- mj. žaloby (1762-1763), rozhodnutí (1762);1762 - 1763karton205
3148Misc.VIII/91Složení kupní ceny Adamem Ignácem z Bercholdu za lenní statek Biskupice a likvidace dluhů bratrů Jana Karla a Maxmiliána Dubských z Třebomyslic váznoucích na léně - mj. identifikace a vyčíslení dluhů (1762), spor Berchtolda s Dubskými o anulaci kupní smlouvy na lenní statek (1763), spory a jednání kolem umoření dluhů Dubských (1764-1765);1762 - 1765karton206
3173Misc. IX/116Spor bratrů Jana Karla a Maxmiliána Dubských s Adamem Ignácem z Berchtoldu o anulaci kupní smlouvy na lenní statek Biskupice v souvislosti s likvidací dluhů Dubských - mj. zplnomocnění advokáta Josefa Schirmeissena od Ludvíka Protivinského k likvidaci pohledávky (1762), komisionelní protokol o likvidaci pohledávek se seznamem věřitelů (1762-1763), zpráva biskupa Hamiltona císařovně Marii Terezii ke kauze Dubských s odpovědí císařovny (1763-1764), korespondence biskupa Hamiltona s ministerským státním radou ve Vídnim Janem Jindřichem ze Schmidtu (1763-1764), Berchtoldova stížnost k biskupu Hamiltonovi stran nesnází s koupí statku s prosbou o ochranu (1765), opis missivu biskupa Hamiltona moravskému zemskému guberniu v Brně (1766);1762 - 1766karton207