Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2884Q-I-d-9/5Rozhodnutí c.k. justiční rady ve Vídni, adresované olomouckému biskupovi Hamiltonovi, kterým na podkladě biskupových dřívějších podání stanovila dočasně vrátit léno Biskupice bratrům Dubskými a podobně navrátit i tajnému radovi a moravskému zemskému podkomořímu Adamu Ignáci z Berchtoldu již splacenou kupní sumu s tím, že na léně bude biskupem ustanoven vnucený hospodářský správce za účelem zajištění výživného (alimenta) sourozencům Dubských a jejich dětem;1763karton188
3097Misc. V/40Žaloba mlynáře Tomáše Reichla z Vítonic, zastupovaného advokátem Josefem Schirmeissenem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 209 zl. - mj. dlužní úpis (1758), svědecké dobrozdání (1761), rozhodnutí (1763);1758 - 1763karton202
3104Misc. V/47Žaloba sládka Martina Smetany z Biskupic, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 150 zl. - mj. dlužní úpis (1758), žaloba (1761), svědecké dobrozdání (1761), rozhodnutí (1763);1758 - 1763karton203
3105Misc. V/48Žaloba šafáře Jiřího Šandy z Biskupic, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 50 zl. - mj. dlužní úpis (1760), žaloba (1761), svědecké dobrozdání (1761), rozhodnutí (1763);1760 - 1763karton203
3106Misc. V/49Žaloba správce Františka Josefa Mahra z Biskupic, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na Jana Karla Dubského z Třebomyslic o dluh 100 zl. - mj. dlužní úpis (1760), žaloba (1761), svědecké dobrozdání (1761), rozhodnutí (1763);1760 - 1763karton203
3108Misc. V/51Žaloba správce Františka Josefa Mahra z Biskupic, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na Maxmiliána Dubského z Třebomyslic o dluhy 87 a 21 zl. - mj. dlužní úpis (1760), žaloba (1761), svědecké dobrozdání (1761), rozhodnutí (1763);1760 - 1763karton203
3109Misc. V/52Žaloba mlynáře Jana Melkuse z Lukova, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na Maxmiliána Dubského z Třebomyslic o dluh 100 zl. - mj. dlužní úpisy (1758, 1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1763);1758 - 1763karton203
3110Misc. V/53Žaloba mlynáře Jana Melkuse z Lukova, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 250 zl. - mj. dlužní úpisy (1758, 1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1763);1758 - 1763karton203
3111Misc. V/54Žaloba obročního Josefa Emanuela Schindlera z Biskupic, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o zcizení kontribučního platu 228 zl. - mj. Schindlerovo dobrozdání (1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1763);1761 - 1763karton203
3117Misc. V/60Žaloba soukeníka Jana Leopolda Ceplichala z Třebíče, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluhy 59 a 90 zl. - mj. plné moci Ceplichala pro advokáta (1761), dlužní úpisy (1761), žaloby (1761), rozhodnutí (1762-1763);1761 - 1763karton203
3125Misc. VI/68Žaloba hostinského Jana Kodely (alias Koudely) v Biskupicích na hospodě zvané Závist při cestě do Čech, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 3 132 zl. - mj. dlužní úpis (1759), plná moc Kodely pro advokáta (1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1763);1759 - 1763karton203
3126Misc. VI/69Žaloba bývalého šafáře Jakuba Zemana v Biskupicích, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na Maxmiliána Dubského z Třebomyslic o dluh 117 zl. - mj. dlužní úpis (1760), plná moc Zemana pro advokáta (1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1762-1763);1760 - 1763karton203
3127Misc.VI/70Žaloba Václava Skrandalského z Biskupic, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 91 zl. - mj. dlužní úpis (1760), plná moc Skrandalského pro advokáta (1761), svědecké dobrozdání (1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1763);1760 - 1763karton204
3128Misc.VI/71Žaloba Jana Nepomuka Sedlického, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na Maxmiliána Dubského z Třebomyslic o dluh 51 zl. - mj. dlužní úpis (1760), svědecké dobrozdání (1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1762-1763);1761 - 1763karton204
3130Misc.VI/73Žaloba mlynáře Václava Tomka z Biskupic, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 426 zl. - mj. dlužní úpis (1758), plná moc Tomka pro advokáta (1761), specifikace dluhu (1760, 1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1762-1763);1758 - 1763karton204
3136Misc.VI/79Žaloba bývalého správce lenního statku Biskupice Josefa Emanuela Schindlera, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 44 zl. - mj. specifikace dluhu (1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1762-1763);1761 - 1763karton204
3137Misc.VI/80Žaloba dědiců Pavla Kurandy, hospodáře z Lukova († 1759), zastupovaných exekutorem pozůstalosti Karlem Josefem Všetečkou a advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 232 zl. za mouku - mj. dlužní úpis (1759), specifikace dluhu Josefem Emanuelem Schindlerem, správcem na statku Biskupice (1759), žaloba vedená v zastoupení dědiců Kurandovým synem Martinem (1760), rozhodnutí (1762-1763);1759 - 1763karton204
3144Misc.VIII/87Žaloba Ludvíka Protivinského, kuchaře u hrabat Tauberů z Taubenfurthu, dříve u Dubských z Třebomyslic, zastupovaného advokátem Josefem Schirmeissenem, na Jana Karla Dubského o dluh 70 zl. - mj. dlužní úpis (1759), žaloby (1762-1763);1759 - 1763karton205
3147Misc.VIII/90Žaloba kontribučního výběrčího Josefa Emanuela Schindlera, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o z kontribuce zcizených 187 zl.- mj. žaloby (1762-1763), rozhodnutí (1762);1762 - 1763karton205
3151Misc.VIII/94Žaloba obchodníka se suknem Ferdinanda Schamburga ze Znojma, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na Jana Karla Dubského o dluh 43 zl.;1763karton206
3152Misc.VIII/95Žaloba vdovy po lékaři Karlu Pichlerovi ze Znojma Anny Marie, zastupované advokátem Janem Karlem Podivinským, na Jana Karla Dubského o 21 zl. dlužných za léčení Dubského manželky Marie Rosy rozené z Kaiserheimu - mj. dlužní úpis Dubského (1761), žaloba (1763);1761 - 1763karton206
3153Misc.VIII/96Žaloba lékaře Františka Arnošta Schebela ze Znojma, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na Jana Karla Dubského o dluh 21 zl. - mj. dlužní úpis Dubského (1761), žaloba (1763);1761 - 1763karton206
3154Misc.VIII/97Žádost bratrů Jana Karla a Maxmiliána Dubských z Třebomyslic k biskupu Hamiltonovi o vyměření vyživovacího příspěvku pro ně a pět Janových potomků z majetkové podstaty lenního statku Biskupice, jsoucího v té době v sekvestraci - mj. dekret biskupa;1763karton206
3155Misc.VIII/98Žaloba vdovy po zemřelém obchodníku Janu Jakubu Saltzerovi ze Znojma, zastupované advokátem Janem Karlem Podivinským, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 97 zl. za sukno - mj. specifikace dluhu (1761), žaloba (1763);1761 - 1763karton206
3156Misc.VIII/99Žaloba vdovy po městském kominíku ze Znojma Sabiny Fasslové, zastupované Janem Karlem Podivinským, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 97 zl. 119 zl. - mj. dlužní úpis Dubských (1760), zplnomocnění advokáta (1763), žaloba (1763);1760 - 1763karton206
3157Misc.VIII/100Žaloba vdovy a lékarnice u Bílého Anděla ve Znojmě Cecílie Krugové, zastupované advokátem Janem Karlem Podivinským, na Maxmiliána Dubského z Třebomyslic o dluh za léky pro Dubského matku Josefu, rozenou z Bubna, ve výši 30 zl. - mj. dlužní úpis Dubského (1757), žaloba (1763);1757 - 1763karton206
3158Misc.VIII/101Žaloba městského ranhojiče Františka Antonína Wehrla ze Znojma, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské o dluh 82 zl. - mj. dlužní úpis Dubského (1761), žaloba (1763);1761 - 1763karton206
3159Misc.VIII/102Žaloba obchodníka Jana Jiřího Zwikhera ze Znojma, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na Jana Karla Dubského o dluh 40 zl. - mj. dlužní úpis Dubského (1761), žaloba (1763);1761 - 1763karton206
3160Misc.VIII/103Žaloba pekaře Jana Jiřího Brandta ze Znojma, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 256 zl. - mj. smlouva Dubských s Brandtem o dodávce obilí (1758), dlužní úpis (1761), žaloba (1763);karton206
3161Misc.VIII/104Žaloba Leopoldiny rozené Kopalové ze Znojma, univerzální dědičky po MUDr. Františku Herbstovi, zastupované advokátem Janem Karlem Podivinským, na Jana Karla Dubského o 21 zl. dlužných za léčení Dubského manželky Marie Rosy, rozené z Kaisersheimu - mj. dlužní úpis Dubského (1761), žaloba (1763);1761 - 1763karton206
3162Misc.VIII/105Žaloba obchodníka Josefa Rosenkrantze od Zlaté Koule ve Znojmě, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na Jana Karla Dubského o dluh 33 zl. - mj. dlužní úpis Dubského (1761), žaloba (1763);1761 - 1763karton206
3163Misc.VIII/106Žaloba Antonína Beránka, soudně ustanoveného správce majetku Petra Schulera ze Schullernu, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na Jana Karla Dubského o dluh 7 zl. - mj. dlužní úpis Dubského (1761), žaloba (1763);1761 - 1763karton206
3164Misc.VIII/107Žaloba obchodníka Jana Jiřího Wissgrilla ze Znojma, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na Jana Karla Dubského o dluh 11 zl. za sukno - mj. dlužní úpis Dubského (1761), žaloba (1763);1761 - 1763karton206
3166Misc.VIII/109Stížnost vdovy Eleonory Furchtové ze Znojma k biskupu Hamiltonovi na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 220 zl. - mj. odpověď biskupské kanceláře;1763karton206
3168Misc.VIII/111Žaloba hostinského Jana Kodely (Koudely) v Lažínkách, zastupovaného advokátem Josefem Schirmeissenem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské o dluh 390 zl. - mj. dlužní úpis Dubských (1759), zplnomocnění advokáta (1762), žaloba (1763);1759 - 1763karton206
3169Misc.VIII/112Žaloba panského zahradníka Petra Vostrovského z Biskupic, zastupovaného advokátem Josefem Schirmeissenem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské o dluh 42 zl. - mj. dlužní úpis Dubských (1759-1760), zplnomocnění advokáta (1762), žaloba (1763);1759 - 1763karton206
3170Misc.VIII/113Žaloba polního maršála a prezidenta c.k. dvorské válečné rady Augustina Tomáše z Weeberu, zastupovaného advokáty Josefem Černým a Ignácem Josefem Ranglem, na správce lenního statku v Biskupcích Jana Nepomuka Sedlického o dluh 60 zl. - mj. žaloby (1763, 1771);1763 - 1771karton206
3171Misc.VIII/114Žaloba polního maršála a prezidenta c.k. dvorské válečné rady Augustina Tomáše z Weeberu, zastupovaného advokáty Josefem Černým a Ignácem Josefem Ranglem, na správce lenního statku Biskupce Františka Mahra o dluh 400 zl. - mj. žaloby (1763, 1769);1763 - 1769karton206
3172Misc.VIII/115Žaloba hostinského Jana Kodely (Koudely) v Lažínkách, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Ignácem Josefem Ranglem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské o dluh 80 zl. - mj. dlužní úpis Dubských (1759), zplnomocnění advokáta (1762), žaloby (1763);1759 - 1763karton206
3226- - -Zlomky registratury z období působení Dubských z Třebomyslic na lenním statku Biskupice - mj. půhon fiskálního úřadu na Zdeňka Bohuslava Dubského (1682), ratifikace prodeje statku (1695), prodej léna Újezd Františku Antonínu Salavovi z Lípy (1698), spor Jany Kateřiny Odkolkové z Újezdce, rozené Lvové z Prožanku, s Kryštofem Ludvíkem Dubkým o dluh 80 zl. (1725), svědecká relace měšťanů ze Znojma, nárokující finanční příspěvky z pozůstalosti Kryštofa Ludvíka Dubského (1727), spor Zdeňka Bohuslava Dubského s matkou Alžbětou, rozenou Zniovskou z Korkyně, o movitosti z otcovy pozůstalosti (1728), přijetí investitury na léno Biskupice Zdeňkem Bohuslavem Dubským v zastoupení Karla Adama Kašnice z Weinbergu (1740), relace měšťana Václava Antonína Vrabce z (Valašského) Meziříčí a Václava Antonína Harasovského z Harasova o úmrtí Karla Zigmunda Dubského ve (Valašském) Meziříčí († 1744), matriční výpis o narození Jana Karla Dubského (* 25.7.1729) vystavený farářem a děkanem Bartolomějem Čižkou (1747), požitky ze statku Biskupice využívané vdovou po Zdeňku Bohuslavu Dubském Mariií Josefou, rozenou z Bubna (1748), opis testamentu ze 6.4. 1756 Marie Rosy rozené z Kaisersheimu († 1756), první manželky Jana Karla Dubského (1756), dluhopis na 50 zl., půjčených od Jana Javůrka z Třebíče, vystavený Marií Josefou rozenou z Kaisersheimu, manželkou Maxmiliána Dubského (1757), svatební smlouva Maxmiliána Dubského s Marii Josefou rozenou z Kaisersheimu (1757), kauza Terezie rozené Meixnerové z Meixenau, zapuzené druhé manželky Jana Karla Dubského (1760), zplnomocnění Augustina Tomáše z Weeberu k vymáhání pohledávky 501 zl. na bratrech Dubských Janu Karlovi a Maxmiliánovi (1762-1763);1682 - 1763karton210