Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2839---Elench ke spisům lenního statku Biskupice z období 1636 až 1873; Registraturs-Invetarium;1636 - 1873elench
2985Alien. I/16Nóta Zemské komise pro rušení a vyvázání práva pivní propinace na Moravě, kterou se ruší lenní propinační právo na lenním statku Biskupice ve prospěch v okrese působících pivovarů a výrobců piva - mj. kapitálová smlouva uzavřená s Jindřichem, Vladimírem a Otokarem bratry z Daunu o finanční náhradě za zrušené propinační právo;1871 - 1873karton193