Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2885Q-I-d-10/2Výtah z rustikálního katastru z roku 1765 pro lenní statek Biskupice; Rectificatoin Auschlag des neuen Catastri Rusticalis;1780karton188
2893Q-I-d-11/5Soupis a popis nemovitostí na lenním statku Biskupice;1780karton188
2874Q-I-d-7/5Prozatímní kalkulace (Interimal-Calculation) z roku 1755 na propočet nákladů lenního statku Biskupice;1780karton187
3179Misc. X/122Spor faráře v Biskupicích Josefa Antonína Sedláčka s držitelem lenního statku Františkem Pillerem z Pillersdorfu o farářovo právo na čižbu v lese Volešek, na rybolov v potoce v trati od mostu po Prachovnu a na dovoz piva pro osobní farářovu potřebu - mj. žaloba (1776), důkazní řízení a svědecké výpovědi (1777-1778), sumární výtah (Sumarische Extract) ze sporu (1779), uzavření sporu za Sedláčkova nástupce Jana Josefa Janoty (1780);1776 - 1780karton208
3181Misc. XI/124Projednání pozůstalosti po zemřelé Konstancii, první manželce Františka Pillera z Pillersdorfu, rozené z Germetten († 1780) - mj. oznámení úmrtí (1780), pozůstalostní řízení (1780, 1782-1783, 1788-1789);1780 - 1789karton208