Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
3170Misc.VIII/113Žaloba polního maršála a prezidenta c.k. dvorské válečné rady Augustina Tomáše z Weeberu, zastupovaného advokáty Josefem Černým a Ignácem Josefem Ranglem, na správce lenního statku v Biskupcích Jana Nepomuka Sedlického o dluh 60 zl. - mj. žaloby (1763, 1771);1763 - 1771karton206