Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2892Q-I-d-11/4Prohlášení lenní kanceláře, že František Piller z Pillersdorfu složil před biskupem Colloredo-Waldsee lenní slib a obnovil investituru na lenní statek Biskupice;1779karton188
2962Hom. I/14Potvrzení investitury pro Františka Pillera z Pillersdorfu na lenní statek Biskupice (1773) a jeho žádost o obnovení investirury (1779);1773 - 1779karton191
3180Misc. X/123Spor Šebestiána Küblinga, zastupovaného advokátem Ignácem Josefem Rangelem, s držitelem lenního statku Františkem Pillerem z Pillersdorfu o pohledávku 6 000 zl. - mj. dlužní úpis (1775), opisy dektretů na hypotéku 6 000 zl. pro Pillera z let 1771 a 1772 (1776), žaloba a její stažení (1779);karton208