Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2898Q-I-d-12/5Odhad majetku na lenním statku Biskupice pořízený v souvislosti se separací lenního a alodního majetku po úmrtí Františka Pillera z Pillersdorfu;1797karton188
2899Q-I-d-13/1Narovnání učiněné v souvislosti se separací lenního a alodního majetku po úmrtí Františka Pillera z Pillersdorfu a uzavírající Pillerův spor s farářem v Biskupicích Janem Janotou o činžovní dům; 1797karton188
2900Q-I-d-13/2Soupis majetku pořízený v souvislosti se separací lenního a alodního majetku na lenním statku Biskupice po úmrtí Františka Pillera z Pillersdorfu - mj. výtah z daňového katastru pro dominikální pozemky na statku Biskupice;1797karton188
2944Lehver. II/16Separace a inventura majetku na lenním statku Biskupice po smrti Františka Pillera z Pillersdorfu († 1797) - mj. popis statku (1799);1797 - 1800karton190
2972Alien. I/3Prodej nemovitostí Františkem Pillerem z Pillersdorfu († 1797) a jeho synem Františkem Xaverem st. na lenním statku Biskupice - mj. žádost Jana Holbovského o potvrzení kupní smlouvy na hostinec (1797), intervence kováře Ondřeje Maatze z Vevčic na panství Jevišovice ve věci koupě kovárny od Jana Wurgla (1797), finanční nesrovnalosti zjištěné po smrti Františka Pillera (1798), žádost Františka Xavera st. o povolení k prodeji dominikálních chalupnických usedlostí (1800);1797 - 1800karton192
2999Oner. I/14Kvitance a vymazání zbytku z kupní ceny, váznoucí dosud na podkladě kupní smlouvy z roku 1771 na lenním statku Biskupice, ve prospěch Adama Ignáce z Berchtoldu; 1797karton194
3049Pacht. I/2Smlouva uzavřená před zástupci lenního práva mezi dědici lenního statku Biskupice po zemřelém Františku Pillerovi z Pillersdorfu († 1797), podle které se držitelem statku stal František Xaver st. na dobu 16 let, do nabytí plnoletosti jeho nevlastního bratra Antonína;1797karton196
3185Misc. XI/128Spor držitele lenního statku Biskupice Františka Pillera z Pillersdorfu s farářem v Biskupicích Janem Janotou o vlastnictví budovy kaplana, postavené kolem roku 1734 na lenním pozemku - mj. kopie z jednání a rozhodnutí moravského gubernia o potvrzující právo faráře užívat kaplanky (1790-1793), námitky Pillera, dobrozdání biskupických sousedů o vrchnostenském původu budovy a následné soudní řízení (1795-1797), závěrečný protokol lenní separační komise pro porovnání lenního a alodního majetku schválený arcibiskupem (1797);karton209