Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2896Q-I-d-12/3Kupní smlouva uzavřená mezi Františkem Pillerem z Pillersdorfu a kovářským mistrem Janem Würzelem na prodej vrchnostenského kovárny v Biskupicích;1789karton188
3181Misc. XI/124Projednání pozůstalosti po zemřelé Konstancii, první manželce Františka Pillera z Pillersdorfu, rozené z Germetten († 1780) - mj. oznámení úmrtí (1780), pozůstalostní řízení (1780, 1782-1783, 1788-1789);1780 - 1789karton208