Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2840Q-I-d-1/1Souhlas olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského z roku 1587 k návrhu držitele léna Stanislava Rogojského z Rohozníka postavit v městečku Biskupice most přes řeku Rokytnou s povolením Rogojskému vybírat mýto; 1659 - 1708karton187
3064Misc. I/8Žádost Matyáše z Wertemete u biskupa Leopolda Viléma o potvrzení privilegia z roku 1587, vydaného biskupen Stanislavem Pavlovským pro Stanislava Rogojského z Rohozníka, kterým biskup povoluje Rogojskému postavit přes řeku Rokytnou most a vybírat na něm mýto - mj. opis privilegia (1659), relace biskupského administrátora Eliáše Františka Castelleho o neutěšeném stavu biskupských písemností, které u sebe drží konzistorní notář Matouš Tengelott z Veltlína, se žádostí, abyTengelott uvedl spisy do pořádku, odevzdal je a Castellemu předal klíče od archivu (1659);1658 - 1659karton198
3070Misc. II/14Hospodářské záležitosti a účty lenních statků Biskupice a Újezd - mj. reverz rychtáře Tobiáš Štiava v Újezdě, kterým přiznává dluh za černého vola, koupeného od nebožtíka Matyáše z Wertema (1659), reverz obce Biskupice, kterým je přiznán dluh za obilí u Pavla Bedřicha Kozelky, důchodního u Matyáše z Wertema (1662), pronájem Dolního mlýna Danielovi Vlčohorskému (1666-1667), pronájem Horního mlýna Matěji Polákovi (1667), postavení do služby : Jakuba Černého za ovčáka k panskému dobytku (1666), Ondřeje Švába s manželkou za šafáře a šafářku (1667), Lukáše Pařízka za panského hajného (1667), Jana Woguna za panského sládka (1667), Jana Kříže za pasáka krav a řezače slámy (1667), Anny Jiříčkové, Mariny Starší a Kateřiny Mikstové za děvečky a Havla Voláka za pacholka při panském dvoře (1667), Šimona Doležela na řezání píce pro dobytek (1677), smlouva s kominickým mistrem Gabrielem Rottem ze Znojma o vymetání komínů na zámku a ve dvorech (1667), měsíční výkazy vybraného mýta a různé další hospodářské účty (1667-1668), vyšetřování správce Karla Františka Zlny a stanovení jím způsobených dluhů (1668-1669), Zlnova žádost k biskupovi o milost (1670);1659 - 1670karton198
3074Misc. II/18Záležitosti lenních statků Biskupice a Újezd - mj. dlužní cedule (Rest-Zetl) sestavená správcem Pavlem Kobylkou se soupisem majetku, zbylého po odevzdání povinného podílu vdově Magdaleně Kateřině z Wertema (1659), "Poznamenání dobytka rohatého" (1660), inventář statků Biskupice a Újezd (1667), připsání 9 000 zl. kupní ceny za statek Biskupice Janem Karlem Staindlem z Plessenödtu manželce Anně před svědky (1671), jednání o exekuci Staindlova majetku v Biskupicích ve výši 9 000 zl. (1674), půhon Jana Antonína Tertze na Jiřího Tulia Migliu o dluh 618 zl. (1674), požadavek vdovy Anny Staindlové o rentu (1674), uvedení Tulia Miglii na lenní statek (zvod) a cenový odhad městečka Biskupice pořízený v té souvislosti (1675), specifikace úředních vydání a lenních tax (1676);1659 - 1676karton199