Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2897Q-I-d-12/4Kupní smlouva uzavřená v roce 1794 mezi Františkem Pillerem z Pillersdorfu a Izraelem Ruberlem, židem ze Slavkova (u Brna), na prodej vrchnostenské palírny, masného krámu a potašárny v Biskupicích;1794karton188
2996Oner. I/11Intabulace vdovského věna na lenním statku Biskupice manželce Františka Pillera z Pillersdorfu Terezii roz. Faberové;1794karton194