Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2921Dev. I/1Udělení lenních statků Biskupice a Újezd říšskému dvornímu radovi Matyáši z Wertema - mj. zaknihování lén do lenních desk;1643 - 1653karton189
2929Lehver. I/1Rozhodnutí biskupa Ditrichštejna o udělení lenních statků Biskupice a Újezd Mikuláši ze Schrammu (1627), žádost Ferdinanda z Widmeru, nejstaršího syna zemřelé Johany z Wertema, rozené Moserové, podruhé provdané za Matyáše z Wertema a dřívější držitelky Biskupic a Újezda, o převedení těchto statků na otčíma Matyáše z Wertema (1639), představená kláštera sv. Jakuba ve Vídni Regina Franková žádá biskupa Leopolda Viléma o rozdělení lenních statků Biskupice a Újezd, dříve držených Janem z Widmeru, jehož dcera Uršula pobývá v řečeném klášteře (1643);[1643]karton189
2848Q-I-d-2/4Potvrzení dohody biskupem Leopoldem Vilémem, uzavřené sekretářem Ferdinandem z Widmeru, zastupujícím rovněž jemu spřízněné sourozence, s otčímem, dvorním radou Matyášem z Wertema na Sonderspüehlu a Stallecku, o předání Ferdinandem zděděných lén Biskupice a Újezd po otci Janu z Widmeru a předchozích příbuzných, Tobiáši Süssweinovi a Mikuláši Schrammovi, ve prospěch Matyáše;1640 - 1643karton187