Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2902Q-I-d-13/4Popis lenního statku Biskupice v jeho hranicích s uvedením pozemkové výměry, výčtem budov, poddaných a činže; 1798karton188
2963Hom. II/15Lenní přísaha a přijetí investitury (vasallagium) Františkem Xaverem st. Pillerem z Pillersdorfu na lenní statek Biskupice - mj. ohlášení složení lenní přísahy v zastoupení bratrem Josefem (1798), Pillerova omluva z důvodu nemoci a odročení vasallagia (1799), potvrzení držení statku Pillerovi od biskupa Colloredo-Waldsee (1773);1798 - 1800karton192
2971Alien. I/2Prodej palírny na lenním statku Biskupice - mj. žádost žida Izraela Ruberla ze Slavkova (u Brna) o potvrzení kupní smlouvy uzavřené s Františkem Pillerem z Pillersdorfu (1794), zamítavé stanovisko lenního práva (1795), souhlas olomoucké kapituly s prodejem a s výtkou na nesprávnosti ve smlouvě (1796), obnovení smlouvy (1796), opis kupní smlouvy na lenní statek Biskupice (1771) s popisem lenního statku Biskupice (1769), Pillerův právní zástupce JUDr. František Schindler poukazuje 100 zl. lennímu depozitnímu úřadu (1798);karton192
3055Sperr. I/6Separace lenního a alodního majetku na lenním statku Biskupice v souvislosti s úmrtím Františka Pillera z Pillesdorfu († 24.3.1767) - mj. žádost Pillera k lennímu hofrychtéři o poskytnutí 800 zl. jím stržených za prodej pálenice k volnému využití (1796), oznámení Pillerova úmrtí (1797), závěra majetku a separační řízení obsahující : separační protokol, účetní úzavěru, popis budov a soupis hopodářského inventáře, soupis prodaných realit, přehled letního a zimního osetí, soupis platů a deputátů osob zaměstných na statku, nedatovaná taxace výnosů ze statku z doby biskupa Karla z Lichtenštejna-Kastelkornu (1797-1798);1796 - 1798karton197