Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2903Q-I-d-13/5Plná moc udělená bratry Františkem Xaverem st. a Josefem Pillerovými z Pillersdorfu Matouši Tomáši Weissovi z Lilienburgu, zplnomocňující jej převzít v zastoupení lenní statek Biskupice;1800karton188
2905Q-I-d-14/2Mocný list arcibiskupa Colloreda-Waldsee, kterým uděluje bratrům Františku Xaverovi st. a Josefovi Pillerům z Pillersdorfu investituru na lenní statek Biskupice - mj. popis statku;1800karton188
2906Q-I-d-14/3Prohlášení Tomáše Weisse z Lilienburgu, že v zastoupení bratrů Františka Xavera st. a Josefa Pillerů z Pillersdorfu převzal investituru na lenní statek Biskupice a složil před arcibiskupem slib věrnosti - mj. popis statku;1800karton188
2944Lehver. II/16Separace a inventura majetku na lenním statku Biskupice po smrti Františka Pillera z Pillersdorfu († 1797) - mj. popis statku (1799);1797 - 1800karton190
2963Hom. II/15Lenní přísaha a přijetí investitury (vasallagium) Františkem Xaverem st. Pillerem z Pillersdorfu na lenní statek Biskupice - mj. ohlášení složení lenní přísahy v zastoupení bratrem Josefem (1798), Pillerova omluva z důvodu nemoci a odročení vasallagia (1799), potvrzení držení statku Pillerovi od biskupa Colloredo-Waldsee (1773);1798 - 1800karton192
2973Alien. I/4Prodej nezakoupených vrchnostenských domkařských usedlostí a stavebních parcel za účelem získání pracovních sil na lenním statku Biskupice - mj. žádost Františka Xavera st. Pillera z Pillersdorfu o povolení prodeje, připomínky a námitky lenní správy k prodeji;1800karton192
2974Alien. I/5Žádost Františka Xavera st. Pillera z Pillersdorfu o potvrzení kupních smluv k prodeji dvou vrchnostenských domkařských usedlostí v Biskupicích - mj. návrhy kupních smluv k prodeji domků Františku Foukalovi a tesaři Vavřinci Puchskandlovi (1800), dobrozdání arcibiskupa Colloredo-Waldsee (1801); 1800 - 1801karton192
2972Alien. I/3Prodej nemovitostí Františkem Pillerem z Pillersdorfu († 1797) a jeho synem Františkem Xaverem st. na lenním statku Biskupice - mj. žádost Jana Holbovského o potvrzení kupní smlouvy na hostinec (1797), intervence kováře Ondřeje Maatze z Vevčic na panství Jevišovice ve věci koupě kovárny od Jana Wurgla (1797), finanční nesrovnalosti zjištěné po smrti Františka Pillera (1798), žádost Františka Xavera st. o povolení k prodeji dominikálních chalupnických usedlostí (1800);1797 - 1800karton192