Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2909Q-I-d-15/1Plná moc vydaná Janem Karlem ze Stommu, zplnomocněnce dvorního sekretáře Františka Xavera ml. Pilllera z Pillersdorfu a současně poručníka dalších nezletilých bratrů Pillerů Antonína, Leopolda a Aloise, takto strýců Františka Xavera ml., pro lenního přísedícího Jana ze Stückeru na Wayershofu ke složení lenního slibu a převzetí investitury na lenní statek Biskupice; 1812karton188
2910Q-I-d-15/2Prohlášení Jana Karla ze Stommu, zatupuijícího dvorského sekretáře Františka Xavera Pilllera ml. z Pillersdorfu a současně poručníka dalších nezletilých bratrů Pillerů Antonína, Leopolda a Aloise, že složil arcibiskupovi Trautmansdorfovi lenní slib a převzal v zastoupení pánů Pillerů investituru na lenní statek Biskupice - mj. popis lenního statku;1812karton188
2964Hom. II/16Obnovení lenního slibu a investitury (vasallagium) bratry Pillery z Pillersdorfu Františkem, Antonínem, Ludvíkem (!) a Leopoldem a jejich synovcem Františkem Xaverem ml. Pillerem na lenní statek Biskupice před arcibiskupem Trauttmansdorfem;1812 - 1813karton192