Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2911Q-I-d-15/3Plná moc dvorního sekretáře Františka Xavera Pillera ml. z Pillersdorfu udělená přísedícímu lenního soudu Janu Nepomuku z Mohrweiseru ke složení lenního slibu a převzetí investitury na lenní statek Biskupice; 1813karton188
2964Hom. II/16Obnovení lenního slibu a investitury (vasallagium) bratry Pillery z Pillersdorfu Františkem, Antonínem, Ludvíkem (!) a Leopoldem a jejich synovcem Františkem Xaverem ml. Pillerem na lenní statek Biskupice před arcibiskupem Trauttmansdorfem;1812 - 1813karton192