Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2912Q-I-d-15/4Mocný list arcibiskupa Rudolfa Jana vystavený dvornímu radovi Františku Xaveru ml. Pillerovi z Pillersdorfu, který je současně poručníkem nezletilých bratrů Pillerů Aloise, Antonína a Leopolda, jeho strýců, kterým biskup Pillerům potvrzuje investituru na lenní statek Biskupice - mj. popis léna;1820karton188
2965Hom. II/17Obnovení lenního slibu a investitury (vasallagium) bratry Pillery z Pillersdorfu Aloisem, Antonínem a Leopoldem a jejich synovcem Františkem Xaverem ml. Pillerem na lenní statek Biskupice před arcibiskupem Rudolfem Janem;1820karton192
3010Oner. II/25Intabulace dvou pohledávek v celkové výši 2 500 zl. na lenním statku Biskupice, vystavených Janem Antonínm Grubenthalem pro Amálii, nezletilou dceru zemského advokáta JUDr. Jana Trosta - mj. dobrozdání poručníka JUDr. Aloise Otta (1815), uvolnění financí po dosažení plnoletosti Amálie (1820);1815 - 1820karton194
3011Oner. II/26Intabulace pohledávky ve výši 300 zl. na lenním statku Biskupice, určené pro mešní nadaci kostela v Dolních Věstonicích, kterou učinila Terezie Götzlová, provd. Kreutzová, ze svého dřívějšího vkladu na léně na žádost Josefa Miesse, komorního respicienta v Brně a poručníka nevlastní Anny Wertichové, takto dcery Alžběty Miessové, roz. z Flammu, univerzální dědičky po Josefu Pillerovi z Pillersdorfu;1820karton194