Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2946Lehver. II/18Prodej lenního statku Biskupice Antonínem Pillerem z Pillersdorfu Františku z Daunu - mj. výtah z lenních desk ke statku;1829 - 1830karton191
2913Q-I-d-15/5Prohlášení Františka Xavera ml. Pillera z Pillersdorfu, že s vědomím arcibiskupa Rudolfa Jana připisuje svému strýci Antonínovi Pillerovi z Pillersdorfu a jeho mužským potomkům spoluinvestituru s právem postihu (Regredientrechte) na části lenního statku Bikupice s podmínkou složení surogátní kapitálu ve prospěch Františkova alodního statku Wald v Dolním Rakousku - mj. zápis o intabulaci v zemských deskách Dolního Rakouska ve Vídni (1824) a v lenních deskách v Kroměříži (1829);1829karton188
3199Misc. XII/142Žádost Antonína Pillera z Pillersdorfu o poskytnutí opisů listin, dokládajících držení lenního statku Biskupice v rodu Pillersdorfů;1829karton209