Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2939Lehver. I/11Povolení prodeje lenních statků Biskupice a Újezd, udělené Kryštofu Ludvíku Antonínu Dubskému z Třebomyslic;1697karton190