Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2940Lehver. I/12Rozdělení lenních statků Biskupice a Újezd, uskutečněné v důsledku zadlužení Františka Antonína Salavy z Lípy na statku Újezd, a stanovení jejich hranic - mj. osobní dopis Zdeňka Bohuslava Dubského z Třebomyslic, adresovaný lennímu písaři Vilému Alexandrovi Halamovi z Jičína, ohledně na něj podaných půhonů (1682), jednání Kryštofa Ludvíka Dubského o oddělení statků (1700-1703), soupis knihovny a dobytka na statku Biskupice (1747), jednání bratrů Jana Karla a Maximiliána Dubských o stanovení hranice statků (1749-1750);1682 - 1750karton190
3084Misc. III/29Spory hrabat Dubských z Třebomyslic na lenním statku v Biskupicích - mj. spor lenního advokáta Jiřího Vojtěcha Müllera se Zdeňkem Bohuslavem Dubským o 30 zl. za právní úkon (1728-1729), spor Františka Ignáce Streita z Vyškova, dřívějšího správce lenního statku, s Janem Karlem Dubským o 300 zl. (1750);1728 - 1750karton199
3088Misc. III/33Spor vdovy Josefy Dubské z Třebomyslic, rozené z Bubna, se synem Janem Karlem o vyplacení vdovského věna ve výši 3 000 zl. - mj. ověřené opisy privilégií manžela Zdeňka Bohuslava Dubského;1750 - 1753karton199