Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2945Lehver. II/17Rozhodnutí arcibiskupa Rudolfa Jana, povolující bratrům Antonínu, Františku Xaveru ml., Leopoldu a Aloisi Pillerům z Pillersdorfu převod lenního statku Biskupice na Antonína za smluvenou náhradu;1823 - 1825karton190
2979Alien. I/10Prodej osmi domkařských usedlostí v Biskupicích - mj. žádost Františka z Daunu o dodatečné schválení dosud neuzavřeného prodeje, podaného již jeho předchůdcem Antonínem Pillerem z Pillersdorfu (1832), Pillersdorfův výklad k původnímu prodeji, uskutečněnému v souvislosti s požárem pivovaru v roce 1822 (1832), protokol z prvního prodeje domků s opisy zákupních listů (1823), licitační protokol a uzavření prodeje (1833);1823 - 1833karton193
3015Oner. II/30Intabullace oceňovacího elaborátu lenního statku Biskupice do lenních desk, uskutečněná na žádost Antonína Pillera z Pillersdorfu;1823karton194
3193Misc. XII/136Žádost Antonína Pillera z Pillersdorfu o nový soudní odhad lenního statku Biskupice za účelem stanovení odstupného pro bratry, spoludržitele statku - mj. jednání o sestavení komise, odhadní protokol, soupisy polností, roboty, činží na statku, popis vrchnostenských budov, klasifikace a odhad lesů;1823karton209