Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2945Lehver. II/17Rozhodnutí arcibiskupa Rudolfa Jana, povolující bratrům Antonínu, Františku Xaveru ml., Leopoldu a Aloisi Pillerům z Pillersdorfu převod lenního statku Biskupice na Antonína za smluvenou náhradu;1823 - 1825karton190
3019Oner. II/34Intabulace tří pohledávek v celkové výši 32 220 zl. ve prospěch Ludmily Dlouhoveské z Langendorfu, rozené Panošové z Kreuzinfeldu, a Aloise a Františka Xavera ml. Pillery z Pillersdorfu na lenním statku Biskupice;1825karton194
3020Oner. II/35Vymazaní pohledávky ve výši 300 zl. pro kostel v Dolních Věstonicích, váznoucí na lenním statku Biskupice;1825karton 194
3195Misc. XII/138Dobrozdání k taxovému výměru, vystavenému Antonínu Pillerovi z Pillersdorfu v souvislosti se zatížením lenního statku Biskupice hypotékou na 33 020 zl.;1825karton209
3212Misc. XII/155Vymáhání tax váznoucích na lenním statku Biskupice;1825 - 1835karton210