Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2848Q-I-d-2/4Potvrzení dohody biskupem Leopoldem Vilémem, uzavřené sekretářem Ferdinandem z Widmeru, zastupujícím rovněž jemu spřízněné sourozence, s otčímem, dvorním radou Matyášem z Wertema na Sonderspüehlu a Stallecku, o předání Ferdinandem zděděných lén Biskupice a Újezd po otci Janu z Widmeru a předchozích příbuzných, Tobiáši Süssweinovi a Mikuláši Schrammovi, ve prospěch Matyáše;1640 - 1643karton187