Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2946Lehver. II/18Prodej lenního statku Biskupice Antonínem Pillerem z Pillersdorfu Františku z Daunu - mj. výtah z lenních desk ke statku;1829 - 1830karton191
3025Oner. II/40Intabulace pohledávky ve výši 1 000 zl. na lenním statku Biskupice, určená pro Františka z Daunu;1830karton195
3026Oner. II/41Vymazání pohledávky 5 890 zl. ve prospěch sirotčího úřadu v Hranicích, váznoucí na lenním statku Biskupice;1830 - 1831karton195
3201Misc. XII/144Žádost Františka z Daunu o vypis z lenních desk, dosvědčující mu držení lenního statku Biskupice; 1830karton209
3203Misc. XII/146Připsání vdovského platu (vitalitium) na lenním statku Biskupice pro Terezii, sestru Františka Xavera st. Pillera z Pillersdorfu, provdanou Myrbachovou z Rheinfeldu;1830 - 1831karton209
3200Misc. XII/143Vymáhání pohledávky ve výši 80 zl. dědici zemřelého lenního písaře Antonína Karáska na Antonínovi Pillerovi z Pillersdorfu;1830 - 1833karton209