Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2947Lehver. II/19Povolení k prodeji, případně k pronájmu, lenního statku Biskupice pro bratry Jindřicha, Vladimíra a Otokara z Daunu;1847 - 1852karton191
2969Augm. I/1Projednání vlastnického nároku (vindikace), uplatňovaného bratry Otakarem a Jindřichem z Daunu na parcely v Biskupicích, které biskupický farář Antonín Svěrák neprávem přičlenil k farním pozemkům; 1852 - 1864karton192