Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2948Lehver. II/20Žádost Otokara z Daunu o povolení prodeje lenního statku Biskupice;1857karton191
3045Oner. II/60Prominutí lhůt k výmazání pohledávky 24 110 zl., váznoucí na lenním statku Biskupice jeho držitelům bratrům Vladimírovi a Otokarovi z Daunu - mj. jednání z let 1849 až 1851 a 1855 až 1857;1849 - 1857karton195
3218Misc. XII/161Zmocnění vrchního úředníka Františka Kopala k jednání o vyvázání obecních pastvin v Biskupicích ze závislosti na lenním statku;1857 - 1858karton210