Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2922Dev. I/2Udělení lenních statků Biskupice Františku z Daunu - mj. koupní smlouva uzavřená s Antonínem Pillerem z Pillersdorfu (1831);1831 - 1832karton189
2917Q-I-d-16/4Prohlášení Františka Xavera ml., Leopolda a Aloise Pillerů z Pillersdorfu z roku 1829, kterým se upravuje nástupnické právo na lenním statku Biskupice v návaznosti na smlouvu z roku 1824 o vyrovnání nároků na statku (viz inv.č. 2914), uzavřenou s jejich bratrem resp. strýcem Antonínem Pillerem, ratifikované lenním soudem v roce 1831;1831karton188
2978Alien. I/9Kvitance prodávajícího Antonína Pillera z Pillerdsorfu a kupujícího Františka z Daunu, kterou se zavazují poukázat v půllroční lhůtě lennímu depozitnímu úřadu nedoplatek kapitálu, váznoucí z prodeje lenního statku Biskupice;1831karton193
3026Oner. II/41Vymazání pohledávky 5 890 zl. ve prospěch sirotčího úřadu v Hranicích, váznoucí na lenním statku Biskupice;1830 - 1831karton195
3029Oner. II/44Vymazání pohledávky ve výši 400 zl., váznoucí na lenním statku Biskupice a plynoucí coby roční důchod Terezii Myrbachové z Rheinfeldu, rozené Pillerové z Pillersdorfu;1831karton195
3030Oner. II/45Vymazání pohledávky ve výši 2 000 zl., plynoucí z lenního statku Biskupice ve prospěch Aloise Pillera z Pillersdorfu;1831karton195
3031Oner. II/46Vymazání pohledávek plynoucích z lenního statku Biskupice ve prospěch bratrů Leopolda a Aloise Pillerů z Pillersdorfu;1831karton195
3032Oner. II/47Vymazání pohledávek na lenním statku Biskupice, plynoucích ve prospěch Jindřicha a Jana Rašky;1831karton195
3041Oner. II/56Vymazání pohledávky ve výši 552 zl. za neodvedené taxy na lenním statku Biskupice (viz též inv. č. 3023 a 3033);1831 - 1832karton195
3202Misc. XII/145Žádost Františka z Daunu o vypis z lenních desk, dosvědčující mu připsání lenního statku Biskupice; 1831karton209
3203Misc. XII/146Připsání vdovského platu (vitalitium) na lenním statku Biskupice pro Terezii, sestru Františka Xavera st. Pillera z Pillersdorfu, provdanou Myrbachovou z Rheinfeldu;1830 - 1831karton209
3227- - -Zlomky registratury z období působení Pillerů z Pillersdorfu na lenním statku Biskupice - mj. prodej vrchnostenské palírny, masného krámu a potašárny židovi ze Slavkova (u Brna) Izraeli Ruberlovi za 800 zl. (1796), vklad 100 zl. za prodej palírny v Biskupicích do lenní depozitní pokladny (1798), vklad 21 zl. z dluhu Dubských do depozitní pokladny (1803), stanovení ročního odstupného ze statku Biskupice Antonínem Pillerem jeho synovci Františku Xaverovi ml. ve výši 965 zl. (1824), depozitní záležitosti (1831);1796 - 1831karton210