Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2951Hom. I/3Lenní přísaha a přijetí investitury (vasallagium) bratrů Arnošta Ignáce a Kryštofa Ludvíka Antonína Dubských z Třebomyslic na lenní statky Biskupice a Újezd se vším příslušenstvím, jak je uvedeno;1694karton191