Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2869Q-I-d-6/5Smlouva z roku 1718 uzavřená Kryštofem Ludvíkem Dubským z Třebomyslic s Václavem Pospíšilem na postavení hostince při silnici v Biskupicích;1728karton187
2955Hom. I/7Ohlášení lenní přísahy a přijetí investitury (vasallagium) Zdeňka Bohuslava Josefa Dubského z Třebomyslic na lenní statek Biskupice po zemřelém otci Kryštofu Ludviku Antonínu Dubském z Třebomyslic († 1727) - mj. dopis vdovy po Kryštofu Dubském Alžběty, roz. Zniovské z Korkyně, ohledně jejího zajištění na statku (1728);1727 - 1728karton191
2988Oner. I/3Zápis věna na lenním statku Biskupice pro Josefu, manželku Zdeňka Bohuslava Dubského z Třebomyslic, rozenou z Bubna, ve výši 3 000 zl. - mj. žádost Dubského o věno ve výši 4 000 zl. (1728), opis mocného listu biskupa Schrattenbacha (1729);1728 - 1729karton193
3081Misc. III/26Spor Zdeňka Bohuslava Dubského s Marií Alžbětou, vdovou po jeho otci Kryštofu Ludvíku Dubském, roz. Zniovskou z Korkyně, o movitosti z otcovy pozůstalosti;1728karton199
3084Misc. III/29Spory hrabat Dubských z Třebomyslic na lenním statku v Biskupicích - mj. spor lenního advokáta Jiřího Vojtěcha Müllera se Zdeňkem Bohuslavem Dubským o 30 zl. za právní úkon (1728-1729), spor Františka Ignáce Streita z Vyškova, dřívějšího správce lenního statku, s Janem Karlem Dubským o 300 zl. (1750);1728 - 1750karton199