Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2953Hom. I/5Projednání lenní přísahy a přijetí investitury (vasallagium) Františka Antonína Salavy z Lípy - mj. Salavova žádost o vasallagium na lenní statky Biskupice a Újezd, které koupil v roce 1698 od Kryštofa Ludvíka Antonína Dubského z Třebomyslic (1699), žádost Salavy o přiznání 10 000 zl. vdovského věna na statcích pro jeho manželku (1700), jednání o vasalagiu a potvrzení složení homagia Salavou na statek Újezd (1700-1701);1699 - 1701karton191
2987Oner. I/2Pověření Karla Josefa Hodice z Hodic a Jiřího Mořice Kotulínského z Kotulína biskupskou kanceláří pro temporální záležitosti zaknihovat majetkové vyrovnání bratrů Dubských z Třebomyslic na lenním statku Biskupice, kterým Arnošt Ignác přenechává mladšímu Kryštofu Ludvíku Antonínovi svou polovinu majetku na léně za cenu 10 tisíc zl.;1701karton193