Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2957Hom. I/9Ohlášení lenní přísahy Janem Karlem Dubským z Třebomyslic na lenní statek Biskupice;1747karton191