Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2967Hom. II/ 19Lenní přísaha a přijetí investitury (vasallagium) bratry Jindřichem, Vladimírem a Otokarem z Daunu na léno Biskupice po zemřelém otci Františku - mj. ohlášení a složení vasallagia (1838), popis lenního statku a jednání ohledně jeho upřesnění (1839-1843), vystavení investiturního listu (1843);1838 - 1843karton192
3204Misc. XII/147Požadavek fiskálního úřadu v Brně na objasnění trvání starých depozit z let 1782 a 1785, intabulovaných na lenním statku Biskupice Františkem Pillerem z Pillersdorfu;1838karton209