Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2967Hom. II/ 19Lenní přísaha a přijetí investitury (vasallagium) bratry Jindřichem, Vladimírem a Otokarem z Daunu na léno Biskupice po zemřelém otci Františku - mj. ohlášení a složení vasallagia (1838), popis lenního statku a jednání ohledně jeho upřesnění (1839-1843), vystavení investiturního listu (1843);1838 - 1843karton192
3042Oner. II/57Vymazání pohledávky Aloise Pillera z Pillersdorfu ve výši 4 000 zl., váznoucí na lenním statku Biskupice;1843karton195
3043Oner. II/58Vymazání pohledávky Jindřicha z Daunu ve výši 2 000 zl., váznoucí na lenním statku Biskupice ;1843karton195
3044Oner. II/59Vymazání pohledávky Františka z Daunu ve výši 1 000 zl., váznoucí na lenním statku Biskupice;1843karton195