Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2968Hom. II/20Obnovení lenního slibu a investitury (vasallagium) bratry Jindřichem, Vladimírem a Otokarem z Daunu na lenní statek Biskupice - mj. popis lenního statku a jednání ohledně jeho upřesnění (1854-1856), vystavení investiturního listu (1856);1854 - 1856karton192
2981Alien. I/12Depozitní a taxové záležitosti týkající se lenního statku Biskupice;1841 - 1854karton193