Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2922Dev. I/2Udělení lenních statků Biskupice Františku z Daunu - mj. koupní smlouva uzavřená s Antonínem Pillerem z Pillersdorfu (1831);1831 - 1832karton189
2966Hom. II/ 18Lenní přísaha a přijetí investitury (vasallagium) Františkem z Daunu na lenní statek Biskupice - mj. ohlášení složení lenní přísahy a potvrzení držení statku od arcibiskupa Chotka (1832), popis léna Biskupice s doplňky (1834-1835);1832 - 1835karton192
3033Oner. II/48Vymazání pohledávky ve výši 552 zl., vložených k podstatě (ad corpus) lenního statku Biskupice za účelem umoření dluhů (viz též inv. č. 3023 a 3041);1832karton195
3041Oner. II/56Vymazání pohledávky ve výši 552 zl. za neodvedené taxy na lenním statku Biskupice (viz též inv. č. 3023 a 3033);1831 - 1832karton195
3228- - - Zlomky registratury z období působení hrabat z Daunu na lenním statku Biskupice - mj. potvrzení investitury na léno Biskupice pro Františka z Daunu arcibiskupem Chotkem (1832), záležitosti depozitních vkladů (1841, 1844, 1845, 1858, 1865, 1866, 1871, 1872);1832 - 1872karton210