Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2842Q-I-d-1/3Rozhodnutí biskupa Ditrichštejna z roku 1624, vydané na žádost leníka Tobiáše Süssweina, držitele statků Biskupice a Újezd, kterým biskup zaručuje, že potomci Tobiáše setrvají i v budoucnu po smrti otce jako dědici jím držených lenních statků;1625karton187