Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2851Q-I-d-3/2Memorandum biskupa Leopolda Viléma vydané roku 1658 v souvislosti s úmrtím Matyáše z Wertema, kterým potvrzuje převod lén Biskupice a Újezd na Matyáše z Wertema, kuchmistra ovdovělé císařovny Eleonory a takto stejnojmeného bratrance zemřelého Matyáše;1660karton187
3063Misc. I/7Spor Anny Magdaleny, vdovy po Matyáši z Wertema, roz. Kaplířové ze Sulevic, s olomouckým biskupem o úžívání lenních statků Biskupice a Újezd - mj. odejmutí statků Zikmundu Volfovi Jankovskému z Vlašimě pro účast na stavovském povstání a jejich předání Šimonu Kratzerovi ze Schönsperku (1622), udělení statků Tobiáši Süssweinovi (1624), udělení statků Anně vdově Süssweinové, nově provdané za Mikuláše ze Schramu (1627), udělení statků Ferdinandu z Widmeru (1632), soupis dluhů zemřelého Jana z Widmeru váznoucích u dvorských radů (jsou jmenováni, 1635), biskup Leopold Vilém potvrdil držení statků pro Matyáše z Wertema, otčíma Ferdinanda z Widmeru (1640), biskup Leopold Vilém potvrzuje na žádost Matyáše z Wertema, který nemá mužských potomků, že v případě Matyášova úmrtí připadnou léna Biskupice a Újezd jeho příbuzným, strýci Janu Mariovi a jeho synu Matyáši z Wertema (1644), opis sňatkového zápisu ze 4.4. 1644 Matyáše z Wertema s Annou Magdalenou, vdovou z Hakebornu, roz. Kaplířovou Vosterskou ze Sulevic (1644), jednání ve sporu Anny Magdaleny s biskupem olomouckým o úžívání léna (1657-1667);1622 - 1660karton197