Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2856Q-I-d-4/2Kupní smlouva z roku 1668 uzavřená mezi biskupem Karlem z Lichtenštějna-Kastelkornu a Janem Karlem Staindlem z Plessenödtu na prodej lenních statků Biskupice a Újezd za cenu 14 tisíc zl.;[ 1668 ]karton187