Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2858Q-I-d-4/4Prodej lenních statků Biskupice a Újezd Tulliu Migliovi z Prunbergu v roce 1671 - mj. potvrzení platnosti kupní smlouvy biskupem Karlem z Lichtenštejna-Kastelkonu (2.5.) a zaknihování převodu léna v lenních deskách (5.10.);[ 1671 ]karton187