Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2862Q-I-d-5/3Kupní smlouva uzavřená mezi bratry Dubskými z Třebomyslic, podle které přenechává starší Arnošt Ignác svou polovinu majetku na lenních statcích Biskupice a Újezd mladšímu bratru Kryštofu Ludvíkovi za cenu 10 000 zl.;[ 1695 ]karton187