Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2843Q-I-d-1/4Rozhodnutí biskupa Ditrichštejna, vydané na žádost Anny, rozené Gronolové, vdovy Süssweinové, jsoucí ve spolku se svým druhým manželem Mikulášem Schrammem, kterým potvrzuje, že lenní statky Biskupice a Újezd se vším příslušenstvím si může i nadále podržet i s novým manželem a potomky tak, jak je držel její první manžel Tobiáš Süsswein; [ 1627 ]karton187