Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2877Q-I-d-8/3Hraniční protokol vymezující panství Myslibořice v katastru obce Radkovice a panství Nové Syrovice, obě v držení bratrů Františka Kašpara a Filipa Jakuba Ostašovských z Ostašova, vůči lennímu statku Biskupice bratrů Jana Karla a Maximiliána Dubských z Třebomyslic;[ 1760 ]karton188
2879Q-I-d-8/5Hraniční protokol vymezující katastr lenního statku Újezd v držení Františka Josefa Bartonidese z Tiranu vůči lennímu statku Biskupice bratrů Jana Karla a Maximiliána Dubských z Třebomyslic;[ 1760 ]karton188
2880Q-I-d-9/1Hraniční protokol vymezující panství Hostim v katastru obce Boskovštejn v držení Konstantina Josefa z Gatterburka vůči lennímu statku Biskupice bratrů Jana Karla a Maximiliána Dubských z Třebomyslic;[ 1760 ]karton188
2881Q-I-d-9/2Hraniční protokol vymezující panství Jemnice, Bítov a statky Slatina, Skalice, vše v držení Maxmiliána z Daunu, vůči lennímu statku Biskupice bratrů Jana Karla a Maximiliána Dubských z Třebomyslic;[ 1760 ]karton188