Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2882Q-I-d-9/3Kupní smouva uzavřená mezi bratry Janem Karlem a Maximiliánem Dubskými z Třebomyslic na straně jedné a Adamem Ignácem z Berchtoldu na Uherčicích a lénech Deštném a Županovicích na straně druhé, týkající se prodeje léna Biskupice;[ 1761 ]karton188