Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2961Hom. I/13Lenní přísaha a přijetí investitury (vasallagium) Františkem Pillerem z Pillersdorfu na lenní statek Biskupice - mj. opis kupní smlouvy uzavřené roku 1771 mezi Adamem Ignácem z Berchtoldu a Pillerem na prodej statku Biskupice za 30 000 zl. (1797), potvrzení držení statku Pillerovi od biskupa Hamiltona (1773);karton191
2888Q-I-d-10/5Dohoda uzavřená mezi Adamem Ignácem z Berchtoldu s Františkem Pillerem z Pillersdorfu v souvislosti s prodejem léna Biskupice, upravující způsob splácení kupní ceny a vzájemné nároky obou stran;[ 1771 ]karton188