Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2977Alien. I/8Prodej vrchnostenského pivovaru v Biskupicích sládkovi Janu Raškovi z Křižanova se záměrem Antonína Pillera z Pillersdorfu investovat utržené finance do výstavby nového hospodářského dvora - mj. Pillerova žádost o povolení prodeje opatřená situačním nákresem hospodářského dvora od zednického mistra Josefa Dämische, popisem objektů a preliminářem nákladů na stavbu (1826), návrh kupní smouvy na prodej pivovaru (s.d.), připomínkování Pillerova projektu lenní kanceláří (1827);1826 - 1827karton193
3021Oner. II/36Žádost poštovního expeditora Jindřicha Rašky z Brna o intabulaci pohledávky ve výši 4 000 zl. na lenním statku Biskupice, zapsané v roce 1824 na Josefu Dlouhou;1826 - 1827karton195
3196Misc. XII/139Žádost Josefy Dlouhé z Kroměříže, zastupované advokátem Grätznerem, o poskytnutí výtahu z lenních desk pro statek Biskupice za účelem vymáhání pohledávky;1826karton209
3197Misc. XII/140Žádost Antonína Pillera z Pillersdorfu odepsat z kapitálu lenního statku Biskupice 2 000 zl. ve prospěch svého synovce Františka Xavera ml.;1826karton209
3198Misc. XII/141Vyjádření lenního mandatáře JUDr. Františka Otta k nedostatkům v textech výtahů z lenních desk pro lenní statek Biskupice;1826karton209