Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2887Q-I-d-10/4Kupní smlouva uzavřená v roce 1771 mezi Adamem Ignácem z Berchtoldu s Františkem Pillerem z Pillersdorfu, týkající se prodeje léna Biskupice;[ 1771 ], 17731773karton188