Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2943Lehver. I/15Rozhodnutí arcibiskupa Colloredo-Waldsee, učiněné v souvislosti s letitým sporem Františka Pillera z Pillersdorfu s lenním hofrychtéřem Leopoldem z Lamberga, kterým povoluje převod lenního statku Biskupice nezletilému Pillerovu synovi Janu Nepomuku a výkonem lenních pravomocí pověřuje dalšího, již plnoletého syna Františka Xavera;karton 190